Nut en Noodzaak Bedrijfshulpverlening (BHV)

 

Op 1 januari 1994 is het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) in werking getreden. Dit besluit legt de werkgevers de plicht op om medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener.

 

De werkgever kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld of een boete krijgen als hij niet voldoet aan de verplichtingen zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het inventariseren en evalueren van gevaren voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers, zoals verwoord in artikel 5.1 en 5.2 van de Arbowet, behoren ook tot de taken van de werkgever.

 

Artikel 15 van de Arbowet, afdeling 4 en artikelen 2.17 t/m 2.22 van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplichten de werkgever tot het beschikken over voldoende deskundige bedrijfshulpverleners en tot het waarborgen van deze deskundigheid middels het volgen van herhalingscursussen.

 

Voor meer informatie over wetten, kijk op http://www.wetten.overheid.nl

 

Reanimatie en AED

Voor informatie over de ARBO, kijk op http://www.arbo.nl/