Basisopleiding BHV, alsmede het examen gegeven volgens de richtlijnen van het NIBRA en het Oranje Kruis.

Het Opleidingsprofiel BedrijfsHulpVerlener:

De basisopleiding Bedrijfshulpverlener alsmede het examen worden volgens de richtlijnen van het NIBRA en het Oranje Kruis gegeven. Een en ander volgens het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener zoals dat staat omschreven in het Brandveiligheidsconcept Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Regel hierbij is dat de BHV opleiding tenminste 16 uren dient te bedragen en een herhalingstraining 4 uur per jaar (of 8 uur per twee jaar)

De BHV cursus:

De opleidingscursus Bedrijfshulpverlener BHV duurt in totaal 2 dagen. 1 Dag staat in het teken van Eerste Hulp (EHBO) en 1 dag staat in het teken van brandbestrijding en ontruiming.

 

De dag Eerste Hulp is een basis om te goed te kunnen handelen bij plotselinge noodsituaties. Tijdens de BHV cursus leert u  reanimeren, het in stabiele zijligging brengen van bewusteloze slachtoffers, het aanleggen van diverse verbanden. Kortom: Het omgaan met bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels.

 

Wat betreft de dag Brandbestrijding en ontruiming gaat het vooral om: Het beperken en bestrijden van een beginnende brand, gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand en qua ontruiming: Het begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen.

 

Communicatie in uiteraard ook van groot belang: Het (goed kunnen) melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten en het gebruik van communicatiemiddelen.

 

Vooropleiding Bedrijfshulpverlener:

Aan de vooropleiding worden geen speciale eisen gesteld. Cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma, kunnen vrijstelling krijgen voor het gedeelte Eerste Hulp. Zij kunnen hun BHV certificaat dus in 1 dag halen. De kosten zijn uiteraard voor deelnemers die alleen de brandbestrijding en ontruimings-dag bezoeken, lager. Het toesturen van een kopie van het geldige Eerste Hulp-diploma (EHBO) is hiertoe voldoende.

 

De cursus Bedrijfshulpverlener BHV is inclusief: Alle benodigde materialen (leerboek, lesmateriaal, verbandmaterialen, blusmiddelen, examen, certificaat, koffie/thee en lunch.

 

Indien het niet nodig is om de gehele BHV cursus te volgen maar alleen het Eerste Hulp-deel van belang is is het ook mogelijk om de cursus SpoedEisende Hulp te volgen. Hierbij wordt als leidraad het BHV lesboek gebruikt. Lesduur 1 dag. 
Vanaf 12 personen. Ook mogelijk bij u op locatie. Klik hier voor deze cursus. 

 

 

 Informatie over de ARBO, kijk op http://www.arbo.nl/.

 

 Met onze brand trainingsunit komen we bij u op locatie