Cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

 

In deze opleiding wordt de cursist geleerd om op te treden bij ongevallen en stoornissen en daarbij de nodige spoedeisende eerste hulp te verlenen.
De onderstaande onderwerpen komen in deze cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) aan bod:
 
o Regelgeving Spoedeisende Eerste Hulp 
o Reanimatie en bedienen AED
o Hoe te handelen bij bloedingen of een shock
o Behandelen van brand- en huidwonden,  
o Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies
o Aanbrengen van noodverbanden
o Behandelen van ontwrichtingen, oogletsel en botbreuken
 
Indien gewenst kan extra aandacht worden gegeven aan een of enkele van onderstaande punten:
o Vergiftigingen
o Verstoring van vitale functies
o Allergische reacties, epilepsie, diabetes
o Hyperventilatie
o Verdrinking en onderkoeling 
o Specifieke letsels of beknellingen
 
Na het behalen van de cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis over Spoedeisende Eerste Hulpverlening (SEH) om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen.
Voor de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) wordt uit het lesboek Bedrijfshulpverlener, het Eerste Hulp gedeelte als leidraad gebruikt.
Cursusduur 1 dag (ca. 8 uur). Deelname vanaf 10 personen op locatie.
De cursusdag wordt afgesloten met een examen.
 
Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist het deelcertificaat BHV - SEH.

 
Erkend Opleidingsinsituut