Checklist voor bedrijven en BHV-ers. Voldoen wij aan de wettelijke eisen?

 

Voldoet u aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid?
Wilt u meer inzicht hoe het gesteld is in uw bedrijf/inrichting, gebruik dan onderstaande checklist.
Checklist voor BHV-ers:
·         Volg ik jaarlijks een herhalingscursus?
·         Weet ik waar de blusmiddelen zich bevinden in het gebouw
·         Weet ik waar de EHBO kist/kast/rugzak is?
·         Weet ik waar de brand meldcentrale is (met eventuele nevenpanelen)?
·         Weet ik waar de brandweer opstelplaatsen zijn, en worden deze vrijgehouden?
·         (Indien lift aanwezig) Weet ik welke lift als brandweerlift wordt gebruikt?
·         Weet ik waar de ontruimingsplattegronden zijn?
·         (Indien van toepassing) Weet ik waar automatische sturingen zijn bij een brandalarm?
·         Wordt het ontruimingsplan actueel gehouden?
·         Zijn er regelmatig (minimaal 1x per jaar) ontruimingoefeningen?
·         Is er een ontruimingplan en weet ik waar deze zich bevindt?
·         Ben ik op de hoogte van mijn functiegebonden instructies?
·         (Indien van toepassing) Zijn er instructies voor brandgevaarlijke werkzaamheden?
·         Weet ik waar de verzamelplaats is?
·         Is er een sleutelkluis en zo ja, waar bevindt deze zich?
.     Indien van toepassing: Zijn de afsluiters gevaarlijke stoffen bij mij bekend?
.     Weet ik waar de afsluiters voor Gas, Water en Electra zich bevinden?
·         Ken ik de compartimentgrenzen van het gebouw en ben ik op de hoogte van brandcompartimentering (30/60 minuten)?