Profiel opleidingen en trainingen op gebied van Eerste Hulp, BHV, en veiligheid in vele vormen

 

TM-Opleidingen biedt cursussen en trainingen aan op het gebied van Eerste Hulp, Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) en veiligheid in vele vormen en mogelijkheden. Alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen. Ditzelfde geldt voor de herhalingslessen en trainingen. De praktijk staat hierbij hoog in het vaandel.

 

De lesmaterialen (boeken en leermiddelen) zijn afkomstig van het Oranje Kruis, Rode Kruis en/of NIBHV.

 

De docenten die de lessen verzorgen, beschikken over alle officiële diploma’s en aantekeningen en volgen hun eigen trainingen en lessen, om de geldigheid hiervan te waarborgen. Zij moeten elke twee jaar voldoende lessen hebben gevolgd en blijk hebben gegeven dat zij alle vaardigheden beheersen. Op het gebied van reanimatie en AED geldt, dat zij elke twee jaar een examen doen.

 

Alle lessen, cursussen en trainingen worden gegeven volgens de laatste richtlijnen.
De basisopleiding Bedrijfshulpverlener alsmede het examen worden volgens de richtlijnen van het NIBRA en het Oranje Kruis gegeven. Een en ander volgens het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener zoals dat staat omschreven in het Brandveiligheidsconcept Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor de Eerste Hulp geldt:

 

De docenten zijn allen docent Eerste Hulp, c.q. kaderinstructeur. Een aantal van hen is tevens medisch docent. Alle docenten hebben de bevoegdheid reanimatie en AED te geven (BLS en AED instructeur) en beschikken over de bevoegdheid Eerste Hulp aan Kinderen en reanimatie plus AED aan Kinderen te geven (PBLS). Onder de docenten die voor ons werken, variëren de bevoegdheden in extra aantekeningen. Zo hebben enkelen zich naast de reguliere Eerste Hulp gespecialiseerd in Eerste Hulp bij sportletsels of wandelletsels.

 

Voor de Brandtraining en brandpreventie geldt:

 

Alle docenten hebben hun instructeurdiploma en zijn bevoegd de lessen en trainingen BHV te geven voor het brandgedeelte. Daarnaast zijn alle docenten mensen uit de praktijk. Allen zijn naast het instructeurschap ook lid van (vrijwillige) brandweerkorpsen. Onder hen ook (oud)commandanten.

 

TM-Opleidingen stelt het leermateriaal voor alle lessen en cursussen beschikbaar. Dit houdt in: Bij opleidingen de boeken volgens de laatste druk (BHV van het NIBHV), Eerste Hulp (Oranje Kruis) en reanimatie (van de NRR). Verbandmiddelen worden aangeboden in een op maat gesneden verbandpakketje inclusief een ‘herinneringsfoldertje’ als daadwerkelijk Eerste Hulp moet worden geboden, met in een notendop wat te doen bij…


Op het gebied van brand en brandpreventie, hebben wij de firetrainer, met diverse brandblus-oefeningen en praktijksituaties. TV in brand, prullenbak in brand, hoe om te gaan met rookontwikkeling en het openen van deuren, vlam in de pan. Aan de hand van dit soort situaties leggen de docenten uit wat te doen en worden deze situaties door alle cursisten geoefend.

 

Dit geldt voor zowel de opleidingscursus als de herhalingscursussen BHV.
Voor de cursussen Eerste Hulp aan Kinderen wordt specifiek aandacht gegeven aan de hulpverlening bij kinderen tot 12 jaar. Voor het onderdeel reanimatie geldt dat er in dit geval ook geoefend wordt met baby- en/of kinder-reanimatiepoppen.

 

Examens:
De opleiding BHV wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
De opleiding Eerste Hulp wordt afgesloten met een schriftelijk en een praktijkexamen.
De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen wordt beoordeeld aan de hand van een toets door de docent.

 

Certificering:
De opleiding BHV: Certificaat BHV
De herhaling BHV: Herhalingspas BHV
De opleiding Eerste Hulp: Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.
De opleiding Reanimatie en/of AED: Aantekening van het behalen op kaart verstrekt door docent of naar wens diploma Nederlandse Reanimatie Raad.
De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen: Certificaat of naar wens diploma Oranje Kruis.
De opleiding Spoed Eisende Hulp (SEH) Deelcertificaat SEH/BHV

 

Erkend opleidingsinstituut voor:

     

TM-Opleidingen
Noordwijkerhout 2011
 

Op verzoek zenden wij u een exemplaar van ons opleidingsprofiel toe.