Basiscursus B-VCA en VCA-VOL

 

VCA
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
 

VCA-gecertificeerd is de term die gebruikt wordt als een opdrachtnemer voldoet aan vastgestelde veiligheidsnormen en eisen.

Basiscursus B-VCA-certificaat (vanaf 10 deelnemers)

 

Als medewerker van een (onder)aannemer moet men in veel gevallen beschikken over het erkende diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA).
Tijdens de opleiding wordt geleerd hoe men de werkzaamheden veilig uit kan voeren en weet men hoe risico’s tot een minimum beperkt kunnen worden. Er is geen specifieke vooropleiding  nodig. De cursus B-VCA duurt twee dagdelen en wordt op locatie gegeven.

 

Wat komt er tijdens de cursus onder andere aan bod:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Risico's en ongevallentheorie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 • Gereedschap en machines
 • Brand en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Elektriciteit
 • Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 • Werken op hoogte

Het examen wordt door een gecertificeerde externe examinator afgenomen.
Na het succesvol afronden van het VCA examen ontvangt u uw VCA-certificaat en VCA pas op creditcardformaat. Hiermee kunt u aantonen dat u over voldoende kennis beschikt om veilig uw werkzaamheden te verrichten. Steeds meer opdrachtgevers verwachten van medewerkers dat zij de VCA certificering hebben afgerond.


Het VCA-Vol-certificaat (vanaf 10 deelnemers)

 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.
Tijdens de training komen alle behandelde onderwerpen uit de lesstof B-VCA uitgebreider aan de orde.

Het examen wordt door een gecertificeerde externe examinator afgenomen.

 

Het examen op uw locatie:

Deze ruimte dient te voldoen aan het volgende:

 • het moet een rustige, goed geventileerde, verlichte en verwarmde ruimte zijn waarin tafels en stoelen met ruim voldoende tussenruimte zijn opgesteld of op een zodanige manier zijn opgesteld dat fraude voorkomen wordt en kandidaten geconcentreerd hun examen kunnen afleggen.
 • Daarnaast dient al het aan de opleiding gerelateerde opleidingsmateriaal verwijderd te zijn.
 • Stoelen en tafels zijn allen zodanig opgesteld dat alle kandidaten een zelfde richting op kijken.


Na het succesvol afronden van het VCA examen ontvangt u uw VCA-certificaat en VCA pas op creditcardformaat.

Het examen B-VCA en VCA-VOL kan gecombineerd afgenomen worden met minimaal 10 deelnemers totaal.

 

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het landelijk erkende diploma VCA en wordt de gediplomeerde bijgeschreven in het Centraal Diploma Register. (CDR)

 

De examens dienen tenminste 10 dagen van tevoren worden aangevraagd.