Wat is bedrijfshulpverlening (BHV) en is het verplicht?

Bij gevaarlijke situaties op het werk moet letsel en schade bij werknemers en gasten zoveel mogelijk worden voorkomen. Een werkgever is daarom verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. Elk bedrijf heeft één of meer bedrijfshulpverleners nodig. Bij calamiteiten kunnen zij de werknemers en de bezoekers goed opvangen en verzorgen.

Tekst: "Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid"

Informatie voor werkgevers:

 

Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)?
Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners (BHV-ers) ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

 

Wat zijn uw plichten op het gebied van bedrijfshulpverlening?

U bent verplicht in uw bedrijf bedrijfshulpverlening te regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. In de Arbowet vindt u globale aanwijzingen.


Werkgever is bedrijfshulpverlener
In kleine bedrijven kunt u zelf de bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn. U moet wel één van uw werknemers als vervanger aanwijzen tijdens uw afwezigheid.

 

Contacten met hulpverleningsorganisaties
U bent er verantwoordelijk voor dat er contact wordt onderhouden met hulpverleningsorganisaties buiten uw bedrijf. U kunt deze taak zelf op u nemen. Ook kunt u één van uw werknemers hiervoor vragen.

 

Ontruimingsplan
U moet ervoor zorgen dat uw werknemers zich in veiligheid kunnen stellen bij direct, ernstig gevaar. U kunt bijvoorbeeld een ontruimingsplan (laten) maken. Dit brengt u onder de aandacht van uw werknemers.

 

Vrijwilligersorganisaties
Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven geen bedrijfshulpverlening te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie moeten altijd bedrijfhulpverlening organiseren.

 

Wat zijn de taken van de bedrijfshulpverleners?
Een bedrijfshulpverlener moet in een gevaarlijke situatie letsel en schade bij collega’s en gasten zoveel mogelijk voorkomen en beperken.
De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand;
  • in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.

 

Inroepen van hulp van buiten
Als de bedrijfshulpverlener de brand of het ongeval niet (meer) aan kan, moet u als werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen. De brandweer of andere hulpverlenende instanties kunnen worden gealarmeerd.

 

Hoeveel bedrijfshulpverleners moet u aanwijzen?
Het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in uw bedrijf bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren zijn de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen.

 

Voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig
Er moeten voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Bij het bepalen van het benodigde aantal moet u rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

 

Samenstelling personeelsbestand
Bij het bepalen van hoeveel bedrijfshulpverleners u nodig hebt, moet u ook rekening houden met de samenstelling van het personeelsbestand. Werknemers met verstandelijk of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet dan werknemers zonder beperkingen.

 

Wat moet u regelen voor de opleiding en uitrusting van bedrijfshulpverleners?
U moet bedrijfshulpverleners opleiden zodat ze eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen bestrijden en collega’s en gasten kunnen evacueren. U mag bedrijfshulpverleners ook opleiden voor één van deze taken. Voor elke taak moeten er wel voldoende bedrijfshulpverleners zijn.

 

Na- en bijscholing (herhaling BHV cursus)
Met regelmatige na- en bijscholing en oefeningen kunt u ervoor zorgen dat de kennis en de praktische vaardigheden van uw bedrijfshulpverleners op peil blijven.

 

Beschikbaar stellen materiaal
Uiteraard moet u de bedrijfshulpverleners voldoende materieel ter beschikking stellen.

 

*****************************************************

 

Informatie voor werknemers


Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)?

Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners (BHV-ers) ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.


Bedrijfshulpverlening verplicht
Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de bedrijfshulpverlener zijn.


Vrijwilligersorganisaties
Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers hoeven geen bedrijfshulpverlening te hebben. Dit moet wel als er minstens één werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie moeten altijd bedrijfhulpverlening organiseren.


Wat moet u doen als u bedrijfshulpverlener bent?

Als u bedrijfhulpverlener (BHV-er) bent, moet u in een gevaarlijke situatie letsel en schade bij collega’s en gasten zoveel mogelijk voorkomen en beperken. U hebt een aantal taken.
Taken bedrijfhulpverlening
De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand;
  • in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.
     

Inroepen van hulp van buiten
Als u als bedrijfshulpverlener de brand of het ongeval niet (meer) aan kan, moet uw werkgever zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen. De brandweer of andere hulpverlenende instanties kunnen worden gealarmeerd.


Hoeveel bedrijfshulpverleners moeten er in een bedrijf aanwezig zijn?
Het aantal  bedrijfshulpverleners wordt bepaald aan de hand van de RI&E en hangt af van de grootte van het bedrijf en de risico’s bij de werkzaamheden.


Waar moet uw werkgever voor zorgen als u bedrijfshulpverlener bent?
Uw werkgever moet zorgen voor scholing. U moet eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen bestrijden en collega’s en gasten kunnen evacueren. U kunt ook worden opgeleid voor één van deze taken.


Bijscholing bedrijfshulpverlening (herhaling BHV cursus)
U moet regelmatig worden bijgeschoold om te zorgen dat uw kennis en vaardigheden op peil blijven. Ook moeten er oefeningen worden georganiseerd.


Materiaal bedrijfshulpverlening
Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende materiaal beschikbaar is.