Checklist gebouwen/inrichting t.b.v. BHV

 

Voldoet u aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid?
Wilt u meer inzicht hoe het gesteld is in uw bedrijf/inrichting, gebruik dan onderstaande checklist.
 Checklist voor gebouw/inrichting:
·         Komen de plattegronden overeen met de werkelijkheid en zijn deze actueel?
·         Sluiten deuren automatisch bij brand in het (dagschoot)slot?
·         Zijn alle blusmiddelen vrij toegankelijk?
·         Staan de blusmiddelen allemaal op de juiste plaats aangegeven op de ontruimingsplattegronden (haspels en handblusmiddelen)?
·         Is er een aangewezen persoon die de werking van de brand meldcentrale controleert?
·         Is er bij de brand meldcentrale een handleiding aanwezig en is er een storingsprocedure?
·         Is er een tekening aanwezig waarop de installatieonderdelen aangegeven zijn (rookmelders, nevenindicatoren, etc.)?
·         Is er een plattegrond waarop de compartimentgrenzen zijn aangegeven?
·         Zijn er op strategische punten actuele ontruimingsplattegronden aanwezig?
·         Wordt de compartimentering intact gehouden bij dagelijks gebruik (geen losgekoppelde deurdrangers, gewichten of obstakels voor deuren, wig onder de deur)?
·         Zijn er brandgevaarlijke stoffen aanwezig en zo ja, zijn deze veilig opgeborgen?
·         Worden de blusmiddelen periodiek gecontroleerd?
·         Zijn de vluchtwegen zowel onderweg als bij de nooduitgangen duidelijk voorzien van vluchtwegaanduiding?
·         Zijn de vluchtwegen ook toegankelijk voor mindervalide personen?
·         Kunnen deuren in de vluchtroutes met één handeling direct geopend worden (zonder sleutels)?
·         Is duidelijk zichtbaar wat de vluchtroutes zijn?
.    Indien van toepassing: Is bekend waar de afsluiters van gevaarlijke stoffen zich bevinden?
.    Is bekend waar de afsluiter voor Gas, Water en Elactra zich bevinden?
·         Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?
·         Draaien de deuren in de vluchtroutes mee met de vluchtrichting
·         Werkt de noodverlichting installatie?