Combinatiecursus EHBO aan kinderen + BHV voor kinderdagverblijven en Na- en Buitenschoolse opvang

 

In deze 2-daagse cursus wordt de EHBO-dag ingevuld met de cursus Eerste Hulp aan kinderen met daarnaast ook behandeling van de EHBO aan volwassenen. Deze combinatiecursus is bijzonder geschikt voor leidinggevenden en medewerkers in kinderdagverblijven, BSO en NSO.

Alle aspecten voor het certificaat van het Oranje Kruis "EHBO aan kinderen inculusief AED" worden behandeld.

Tijdens de training Eerste Hulp aan Kinderen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Typisch leeftijdsgerelateerde ongevallen bij kinderen. Preventie van ongevallen. Meest voorkomende letsels/verbandleer en inhoud van de EHBO-koffer. 

  • Alarmeren 112
  • Herkenning van een ernstig ziek kind
  • Koorts en koortsstuipen
  • Brandwonden
  • Botbreuken (zondagsarmpje, groene twijgbreukje)
  • Kraal in neus
  • Vergiftigingen Allergische reacties
  • Insectenbeten (teken, wespen)
  • Tandletsel
  • Bewusteloosheid Hersenschudding

 

De 2e dag wordt ingevuld met het BHV brandgedeelte.
Wat betreft de dag Brandbestrijding en ontruiming gaat het vooral om: Het beperken en bestrijden van een beginnende brand, gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand en qua ontruiming: Het begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen.

 

Communicatie is uiteraard ook van groot belang: Het (goed kunnen) melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten en het gebruik van communicatiemiddelen.

 

Legitimatie tijdens EHBO aan kinderen cursusdeel.

Omdat in deze cursus tevens EHBO aan kinderen wordt gegeven waarvoor het Oranje Kruis de certificering doet, dienen wij deze cursus vier weken voor de cursusdatum aan te melden bij het Oranje Kruis. Deze "kunnen" op deze dag een controle uitoefenen. Deelnemers moeten zich kunnen legitimeren.

 

Vooropleiding
Aan de vooropleiding worden geen specifieke eisen gesteld.

 

Extra kosten

Naast de vaste prijs van € 152,50 voor de BHV-cursus worden het extra boek "EHBO aan kinderen" à € 23,50 plus het certificaat en administratiekosten van het Oranje Kruis € 11,70 tegen kostprijs doorberekend.
U heeft dan in een keer het certificaat BHV én het certificaat EHBO aan kinderen van het Oranje Kruis voor een totaalprijs van € 189,50 excl. btw.

 

De basisopleiding Bedrijfshulpverlener alsmede het examen en de toets EHBO aan kinderen worden volgens de richtlijnen van het NIBRA en het Oranje Kruis gegeven.

 

Deze cursus wordt verzorgd vanaf 12 deelnemers en ook mogelijk bij u op locatie

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten wat de mogelijkheden zijn voor uw instelling, bel ons of stel uw vraag via ons "Vragen" formulier.


                          Erkend opleidingsinstituut voor: